FANDOM


אוקטביה בלייק (באנגלית: Octavia Blake) היא דמות ראשית בעונה הראשונה, השניה, השלישית, הרביעית והחמישית. הדמות מגולמת על ידי מארי אבג'רופולוס ועשתה את הופעתה הראשונה בפרק הפיילוט.